Notausschalteremergency stop switchPrzyrządy sterujące wyłączenia awaryjnegoNotausschalterNotausschalter

BC Przyrządy sterujące
wyłączenia awaryjnego


Przyrząd sterujący wyłączenia awaryjnego

jest przeznaczony do zastosowania

w pneumatycznych układach sterowania

jako element bezpieczeństwa.

Służy on do wyłączania ciśnienia w

układzie pneumatycznym w przypadku

zagrożenia lub celem uniknięcia

niebezpieczeństwa, a tym samym doprowadzenia

układu pneumatycznego

do stanu bezpiecznego.