LD-SAWLD-SAW lucent gasketLD-SAW Świecąca uszczelkaLD-SAWLD-SAW

BC-LD SAW
Świecąca uszczelka

LED

Świecąca uszczelka montowana jest zamiast
zwykłej uszczelki elastomerowej pomiędzy cewką
magnetyczną a gniazdkiem urządzenia jako uszczelka
z sygnalizacją świetlną i ograniczeniem napięcia
indukcyjnego.
Świecące uszczelki dla typu magnesu
SAW dostępne są w różnych wykonaniach.
Budowa i zasada działania


Świecąca uszczelka składa się z układu elektrycznego
w technologii SMD, który jest otoczony elastomerem.
Podczas nakładania świecącej uszczelki na końcówki
wtykowe cewki magnetycznej zostaje ona podłączona
Typ i napięcie
elektrycznie. Po podaniu napięcia zasilającego
świeci się sygnalizacja LED uszczelki. Po odłączeniu
napięcia układ elektryczny uszczelki powoduje ograniczenie
napięcia indukcyjnego.