BC-63BC-63 externally controlled valveBC-63 Zawór 2/2-drogowyBC-63BC-63

BC-63
Zawór 2/2-drogowy

Zawór BC sterowany ciśnieniem sterowany bezpośrednio

Opis
Zawór gniazdowy 2/2-drogowy z uszczelką talerzową z
funkcjami sterowania:
- zamykany siłą sprężyny w kierunku strumienia medium
- zamykany siłą sprężyny w kierunku przeciwnym do
strumienia medium
- w położeniu spoczynkowym otwierany siłą sprężyny,
zamykany ciśnieniem sterowniczym
- dwustronnego działania bez cofania sprężynowego
otwierany wzgl. zamykany za pomocą medium
Wg wyboru z optyczną lub elektryczną sygnalizacją
położenia, uruchamianie ręczne, mechaniczne
ograniczenie skoku, wolny od oleju i smaru, wykonanie
próżniowe lub higieniczne.