BC-851BC-851 pressure reducerBC 851BC-851BC-851

BC-851
bGÜ / bF

Zawór bezpieczeństwa

z czerwonego mosiądzu z mieszkiem sprężystym, nierdzewną sprężyną i metalicznie podpartą uszczelką o przekroju okrągłymW postaci prostokątnej, z dociskiem sprężynowym.

Ustawione ciśnienie zabezpieczone zaplombowaną pokrywą, możliwość podnoszenia stożka celem sprawdzenia działania zaworu. Z mieszkiem sprężystym z brązu, sprężyna i elementy ślizgowe zabezpieczone.

Z metalicznie podpartą uszczelką o przekroju okrągłym. Do zabezpieczenia systemów zbiorników ciśnieniowych zgodnie z instrukcją techniczną AD 2000 A2 oraz z TRB 801 Nr 22 i 23 dla cieczy, gazów, par, powietrza w temperaturach do 130ºC.

Dzięki mieszkowi sprężystemu zawór skompensowany jest na przeciwciśnienie, tzn. powstające podczas wydmuchu przeciwciśnienie nie narusza nastawionego ciśnienia. Dlatego też armatura dostarczana jest również jako przelewowy zawór bezpieczeństwa.

Poprzez zmianę grzybka zaworu zawory bezpieczeństwa mogą być stosowane również jako zawory przelewowe 851 bFÜ. Można jednakże wtedy stosować tylko 50% podanych w tabeli parametrów.

Zawory bezpieczeństwa dostarczane są tylko z nastawieniem fabrycznym