DruckmindererPressure reducerzawór redukcyjnyRedukční ventilBasınç azaltıcısı

Zawór redukcyjny

 

Reduktory ciśnienia i zawory redukcyjne ciśnienia mogą być stosowane w najróżniejszych obszarach zastosowań do redukcji ciśnienia medium do wielkości ciśnienia roboczego.
Zawory redukcyjne ciśnienia ograniczają nastawione ciśnienie robocze od góry i wyrównują wahania ciśnienia.

Dzięki zastosowaniu reduktorów ciśnienia i zaworów redukcyjnych ciśnienia unika się szkód spowodowanych przez ciśnienie i obniża zużycie medium. Obniżone zostają hałasy przepływu mediów. W przypadku ustawionych zaworów redukcyjnych ciśnienia można utrzymywać stałe ciśnienie za zaworem nawet wtedy, gdy ciśnienie przed zaworem ulega wahaniom.

W zależności od typu reduktory ciśnienia mogą być stosowane do cieczy neutralnych, gazów lub par jak również do wody gorącej.