DruckschalterPressure switchPresostat BC DB/DC   BC DSHB/DSPB  BC DSHC/DSPCTlakový spínačeDruckschalter

Presostat BC

 

Urządzenia ze znakiem CE spełniają wymagania następujących norm:

DIN EN 60079-0:2012
(wymagania ogólne)

elektryczne środki produkcji dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczność ia)

elektryczne środki produkcji dla obszarów zagrożonych wybuchem