CoaxialventileCoax Coex valveCoaxialKoaxiální ventily, ventily Co ExBC - Coaxial valfler

Coaxial CoEx Zawór

 

Zawory współosiowe BC stosowane są do sterowania próżni jak również mediów gazowych, o właściwościach ściernych, lepkich i galaretowatych.

Zawory współosiowe BC są dostępne w wykonaniu 2/2-drogowym i 3/2-drogowym. W porównaniu ze zwykłymi zaworami konstrukcja zaworu współosiowego umożliwia sterowanie wysokich ciśnień przy równocześnie dużych strumieniach objętości. Bezpieczeństwo łączenia a tym samym bezpieczeństwo produkcji może być zapewnione zarówno w przypadku mediów agresywnych jak również mediów lekko zanieczyszczonych.

Medium podlegające sterowaniu przepływa przez te zawory w kierunku osiowym bez znacznych zmian kierunku przepływu. Zawory współosiowe BC dostępne są zarówno w wykonaniu 2/2-drogowym  
jak również 3/2-drogowym.  Dla wariantu podłączeniowego dostępne są kielichy i przyłącza kołnierzowe. Zawory mogą być sterowane w wariancie ze sterowaniem zewnętrznym za pomocą zaworu elektromagnetycznego ATEX.

 

Zawory typów: BC 280 i BC 380 są przystosowane wspólnie z wyżej wymienionymi elektromagnesami zaworowymi do zastosowania zgodnie z kategorią: I M2 i II 2G (<=1/2"). Zastosowanie jest ograniczone do zastosowań podanych w tabliczce znamionowej elektromagnesu i jest niedopuszczalne bez jednego z w/w elektromagnesów BC. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zaworu i elektromagnesu. (Numer magazynowy: BVS 12 ATEX H/B 042)

Elektromagnes zaworu spełniają wymagania:

 - Dyrektywy ATEX 94/9/WE                  (obowiązuje do 19 kwietnia 2016)

 - Dyrektywy ATEX 2014/34/UE             (obowiązuje od 19 kwietnia 2016)

DIN EN 60079-0:2012
(postanowienia ogólne)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczne „ia”)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem