BC-72BC-72BC 72BC-72BC-72

BC-72

Zawór magnetyczny 3/2 - drożny

Zawór magnetyczny 3/2 - drożny

Do mediów neutralnych, gazowych i płynnych, uruchami­any elektromagnetycznie.

W położeniu spoczynkowym P za A jest zamknięty, a A za R otwarty (NC). Po wzbudzeniu magnesu element uszczelniający zostaje uniesiony bezpośrednio z gni­azda zaworu. Zawór przełącza od 2 bar do maksymal­nego zakresu ciśnienia. Przestawienie odbywa się pod działaniem sprężyny.

Cechy

  • Opcjonalne uruchomienie ręczne
BC-72
Obudowa Mosiądz
Zakres ciśnienia 0,2 - 6 bar
Uszczelnienie NBR
Rozmiar przyłącza G 1/4
Stopień ochrony Stopień ochrony
I M2 Ex ia Mb, I M2 Ex mb I Mb
Chemia
II 2G Ex ia IIC T4 Gb, II 2G Ex mb IIC T4 Gb

URZADZENIE SPELNIAJA WYMAGANIA NASTEPUJACVCH NORM:

Zawory typów: BC 72 są przystosowane wspólnie z wyżej wymienionymi elektromagnesami zaworowymi do zastosowania zgodnie z kategorią: I M2 i II 2G (<=1/2"). Zastosowanie jest ograniczone do zastosowań podanych w tabliczce znamionowej elektromagnesu i jest niedopuszczalne bez jednego z w/w elektromagnesów BC. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zaworu i elektromagnesu.

(Numer magazynowy: BVS 12 ATEX H/B 042)

Elektromagnes zaworu spełniają wymagania:

 - Dyrektywy ATEX 94/9/WE                  (obowiązuje do 19 kwietnia 2016)

 - Dyrektywy ATEX 2014/34/UE             (obowiązuje od 19 kwietnia 2016)

DIN EN 60079-0:2012
(postanowienia ogólne)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczne „ia”)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem czy

DIN EN 60079-18:2009
(Zamknięcie realizowane poprzez zalanie m)

Wyposażenie elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem