BC-248BC-248BC 248 ATEXBC-248BC-248

BC-248
Zawór magnetyczny 2/2 - drożny

zawór magnetyczny z własnym wysterowaniem

W pozycji spoczynkowej nad otworem odciążającym na górnej powierzchni tłoka wytwarza się ciśnienie medium. Zawór pozostaje zamknięty.

Po włączeniu otwiera się najpierw zawór sterowania wstępnego. Odsłonięty otwór odciążający powoduje rozładowanie ciśnienia powyżej tłoka. Tłok zostanie podniesiony przez mediom, zawór otwiera się.

BC-248
Obudowa Mosiądz
Zakres ciśnienia 1,5 - 40 bar (opcjonalnie do 60 bar)
Uszczelnienieg NBR, EPDM
Rozmiar przyłącza G 3/8 - G 2
Stopień ochrony Górnictwo
I M2 Ex ia Mb
Chemia
II 2G Ex ia IIC T4 Gb,

Urządzenie spełniają wymagania następujących norm:

Zawory typów: BC 248 są przystosowane wspólnie z wyżej wymienionymi elektromagnesami zaworowymi do zastosowania zgodnie z kategorią: I M2 i II 2G (<=1/2"). Zastosowanie jest ograniczone do zastosowań podanych w tabliczce znamionowej elektromagnesu i jest niedopuszczalne bez jednego z w/w elektromagnesów BC. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zaworu i elektromagnesu.

(Numer magazynowy: BVS 12 ATEX H/B 042)

Elektromagnes zaworu spełniają wymagania:

 - Dyrektywy ATEX 94/9/WE                  (obowiązuje do 19 kwietnia 2016)

 - Dyrektywy ATEX 2014/34/UE             (obowiązuje od 19 kwietnia 2016)

DIN EN 60079-0:2012
(postanowienia ogólne)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczne „ia”)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem