BC-331BC 331BC-331 AtexBC-331BC-331

BC-331
2/2 Zawór elektromagnetyczny

Zawór elektromagnetyczny 2/2 drożny typu

W pozycji spoczynkowej, poprzez otwór wspomagający po górnej stronie membrany, tworzy się ciśnienie medi­um. Zawór pozostaje zamknięty.

Przy załączeniu otwiera się wpierw zawór wstępny sterujący. Zwolniony otwór redukcyjny powoduje wzrost ciśnienia powyżej membrany. Membrana na skutek tego zostaje podniesione przez ciśnienie medium, zawór ot­wiera się.

Zawór elektromagnetyczny 2/2 dro?ny typu BC-331
Obudowa Mosiądz
Zakres ciśnienia 0,2 - 8 bar
Uszczelnienie NBR, EPDM
Rozmiar przyłącza G 3/8 - G 1/2
Stopień ochrony Górnictwo
I M2 Ex ia Mb, I M2 Ex mb I Mb
Chemia
II 2G Ex ia IIC T4 Gb, II 2G Ex mb IIC T4 Gb

URZADZENIE SPELNIAJA WYMAGANIA NASTEPUJACVCH NORM:

Zawory typów: BC 331 są przystosowane wspólnie z wyżej wymienionymi elektromagnesami zaworowymi do zastosowania zgodnie z kategorią: I M2 i II 2G (<=1/2"). Zastosowanie jest ograniczone do zastosowań podanych w tabliczce znamionowej elektromagnesu i jest niedopuszczalne bez jednego z w/w elektromagnesów BC. Należy przestrzegać instrukcji obsługi zaworu i elektromagnesu.

(Numer magazynowy: BVS 12 ATEX H/B 042)

Elektromagnes zaworu spełniają wymagania:

 - Dyrektywy ATEX 94/9/WE                  (obowiązuje do 19 kwietnia 2016)

 - Dyrektywy ATEX 2014/34/UE             (obowiązuje od 19 kwietnia 2016)

DIN EN 60079-0:2012
(postanowienia ogólne)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem

DIN EN 60079-11:2012
(iskrobezpieczne „ia”)

podzespoły elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem czy

DIN EN 60079-18:2009
(Zamknięcie realizowane poprzez zalanie m)

Wyposażenie elektryczne dla obszarów zagrożonych wybuchem